Reglementari legale

In Romania, activitatea in domeniul sistemelor de securitate (denumite Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei) este reglementata de urmatoarele acte normative:

  • A. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
  • B. HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
  • C. INSTRUCTIUNI nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.